Zanussi

9

ماشین ظرف شویی های زانوسی در مدل های مختلف

Frigomat

5

دستگاه های گل خامه زن بستنی ساز و بار سفت کن در مدلها و ابعاد متنوع

Migel

8

دستگاه های یخ ساز قالبی میگل در ابعاد و مدل های  مختلف

La Spaziale

laspazialle

دستگاه های قهوه ساز و آسیاب قهوه لاسپازاله موجود در بازار

Anvil

6

این محصول از بهترین نوع یخچال کیک و ساندویچ ساز موجود در بازار است.

ceado

15

این محصول از بهترین نوع آب میوه گیر و آب پرتغال گیرهای موجود در بازار است.

Hamilton

1

این محصول از بهترین نوع میلک شیک زن های موجود در بازار است.

Vitamix

2

این محصول از بهترین نوع بلندرها و در مدل های  موجود در بازار است.

لوازم جانبی

11

این محصول از بهترین نوع لوازم جانبی موجود در بازار است.

Zomex

10

این محصول از بهترین نوع آب پرتغال گیری های موجود در بازار است.