Zanussi

9

ماشین ظرف شویی های زانوسی در مدل های مختلف

Frigomat

5

دستگاه های گل خامه زن بستنی ساز و بار سفت کن در مدلها و ابعاد متنوع

Migel

8

دستگاه های یخ ساز قالبی میگل در ابعاد و مدل های  مختلف

La Spaziale

laspazialle

دستگاه های قهوه ساز و آسیاب قهوه لاسپازاله موجود در بازار

Anvil

6

این محصول از بهترین نوع یخچال کیک و ساندویچ ساز موجود در بازار است.

ceado

15

این محصول از بهترین نوع آب میوه گیر و آب پرتغال گیرهای موجود در بازار است.

Hamilton

1

این محصول از بهترین نوع میلک شیک زن های موجود در بازار است.

Vitamix

2

این محصول از بهترین نوع بلندرها و در مدل های  موجود در بازار است.

DIHR

gs-50-gs-50-t_0_300_400

ماشین ظرف شویی DIHR در مدل های مختلف

لوازم جانبی

11

این محصول از بهترین نوع لوازم جانبی موجود در بازار است.

Zumex

10

این محصول از بهترین نوع آب پرتغال گیری های موجود در بازار است.